تست

مقالات

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درتهران

۰۰:۰۰
۱۲ / ۵ / ۱۴۰۰

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی نوروزی درمشهد

۱۱:۳۲
۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۷

علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی

علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی

۰۹:۱۲
۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۷

تجلیل از 9 کشاورز نمونه کشوری از استان تهران

علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی و همچنین هادی اعظمی به عنوان شرکت تعاونی نمونه تولید روستایی از اسلامشهر تجلیل شدند.

۰۹:۰۸
۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۷

9 کشاورز نمونه کشوری از پایتخت انتخاب شدند

علیرضا نوروزی مدیر نمونه واحد تولید ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی از اسلامشهر با ظرفیت سالانه 450دستگاه ادوات کشاورزی

۰۰:۰۰
۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۷

ادوات کشاورزی

ماشین آلات کشاورزی در دنیای امروز دارای اهمیت دو چندانی شده اند.

۰۰:۰۰
۶ / ۷ / ۱۳۹۵